آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 7

از شب گذشته ام همه بیدار خواب تو
 ظلمت شمار سرزدن آفتاب تو
جان تهی به راه نگاهت نهاده ام
 تا پر کنم هر اینه جام از شراب تو
گیسوی خود مگیر ز دستم که همچنان
من چنگ التجا زده ام در طناب تو
 ای من تو را سپرده عنان ، در سکون نمان
 سویی بتاز تا بدوم در رکاب تو
 یک بوسه یک نگاه از آن چشم و آن دهان
 اینک شراب ناب تو و شعر ناب تو
 گر بین دیگران و تو پیش آیدم قیاس
دریای دیگری نه و آری سراب تو
 جز عشق نیست خواندم و دیدم هزار بار
 واژه به واژه سطر به سطر کتاب تو
 اینجاست منزلم که بسی جستم و نبود
 آبادی ای از آنسوی چشم خراب تو

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009