آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 60

 عجب لبی ! شکرستان که گفته اند ، اینست
 چه بوسه ! قند فراوان که گفته اند اینست
 به بوسه حکم وصال مرا موشح کن
 که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست
تو رمز حسنی و می گنجی ام به حس اما
 نگنجی ام به بیان آن که گفته اند اینست
 مرا به کشمکش خیره با غم تو چه کار ؟
 که تخته پاره و توفان که گفته اند اینست
 کجاست بالش امنی که با تو سر بنهم
 که حسرت سر و سامان که گفته اند اینست
 نسیمت آمد و رؤیای دفترم آشفت
 نه شعر ، خواب پریشان که گفته اند اینست
غم غروب و غم غربت وطن بی تو
نماز شام غریبان که گفته اند اینست


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009