آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزل 57

در تنگ نظر سعه ی صاحبنظری نیست
 با شب پرگان ، جوهر خورشیدوری نیست
آن را که تجلی است در ایینه ی تاریخ
 در شیشیه ی ساعت چه غم ار جلوه گری نیست ؟
رهتوشه ی زهر سو نستانیم که ما را
 با هر که در این راه سر همسفری نیست
 در ما عجبی نیست که جز عیب نبیند
 آن را که هنر هیچ به جز بی هنری نیست
 اینان همه نو دولت عیش گذرانند
 ما دولت عشقیم که دورش سپری نیست
 سوزی که درون دل ما می وزد این بار کولاک شبانه است نسیم سحری نیست

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009