آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 5

 ای دور مانده از من ناچار و ناسزاوار
 آنسوی پنج خندق - پشت چهار دیوار
 ای قصه ی تو و من - چون قصه ی شب و روز
 پیوسته در پی هم ، اما بدون دیدار
سنگی شده است و با من تندیسوار مانده است
 آن روز آخرین وصل ،‌و آن وصل آخرین بار
 بوسیدی و دوباره... بوسیدی و دوباره
 سیری نمی پذیرفت از بوسه روحت انگار
 با هر گلوله یک گل در جان من نشاندی
 از بوسه تا که بستی چشم مرا ، به رگبار
 دانسته بودی انگار ، کان روز و هر چه با اوست
 از عمر ما ندارد ،‌دیگر نصیب تکرار
 آندم که بوسه دادی چشم مرا ، نگفتم
 چشمم مبوس ای یار ، کاین دوری آورد بار ؟

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009