آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 28

پیشواز کن شاعر با غزل که یار آمد
 بسته بار گل بر گل عشق با قطار آمد
 یک دو روز فرصت بود تارسیدن پاییز
 که به رغم هر تقویم باز هم بهار آمد
دانه ای که چندین سال پیش از این به دل کشتم
نیش زد سپس بالید عاقبت به بار آمد
 یک نفر گرفت از منعشق و شعر را . انگار
 سکه های نارایج باز هم به کار آمد
 او امید بود امات بیم نیز با او بود
 مثل نور با ظلمت ماه شب سوار آمد
 تا محاق کی دزدد بار دیگرش ، حالی
 آن شهاب سرگردان باز بر مدار آمد
 با رضایتی در خور از تسلط تقدیر
 گرچه هم شکایت ور هم شکسته وار آمد
 او تمام ارزش هاست خود یرای من . با او
 باز هم به فصل عشق اصل اعتبار آمد
با زلالی اش سرزد ازکدورتی کهنه
 صبح هایم اوست گرچه از غبار آمد


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009