آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاعر

 شبی ...
 - کدام شب ؟
 شبی ...
شبی ستاره ای دهان گشود
- چه گفت ؟
نگفت ، از لبش چکید
- سخن چکید ؟
 سخن نه ، اشک
 ستاره می گریست
- ستاره ی کدام کهکشان ؟
 ستاره ای که کهکشان نداشت
 سپیده دم که خاک
 در انتظار ِ روز ِ خرم است
ستاره ای که در غم شبانه اش غروب کرد
 نهفته در نگاه ِ شبنم است
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009