آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر

خانه ی خالی ِ تنهایی
 مثل ِ آیینه ی بی تصویر
 در شب ِ تنگ ِ شکیبایی
عکسی آویخته بر دیوار
 مثل ِ یادی سبز
 مانده در ذهن ِ شب ِ پاییز
دختری
 گردن افراشته ، با بارش ِ گیسوی بلند
 پسری
در نگاهش غم خاموش ِ پدر
 و زنی رعنا ، اما دور ...
در شب ِ تنگ ِ شکیبایی ، مردی تنها
 مثل ِ آیینه ی بی تصویر
 خالی ِ خانه ی تنهایی
 سایه ای خاموش
 در شب ِ آینه می گرید
 آه ، هرگز صد عکس
 پر نخواهد کرد
 جای یک زمزمه ی ساکت ِ پارا بر فرش
 این که همراه ِ تو می گرید آیینه ست
 تو همین چهره ی تنهایی
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009