آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواب

با گریه می نویسم
از خواب
 با گریه پا شدم
 دستم هنوز
 در گردن ِ بلند ِ تو
 آویخته ست
 و عطر ِ گیسوان ِ سیاه ِ تو
 با لبم
آمیخته است
دیدار شد میسر و ...
 با گریه پا شدم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009