آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کن فیکون

تو به عمر ِ رفته ی من مانی
 که چو روز ِ منتظران طی شد
 به که دست ِ دوستیی بدهیم ؟
 که نه دوست ماند و نه دست افسوس !
تو بگو چه بود و چه شد ؟
 کی شد ؟
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009