آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

من به باغ ِ گل ِ سرخ

در گشودند به باغ ِ گل ِ سرخ
 و من ِ دلشده را
 به سراپرده ی رنگین ِ تماشا بردند
 من به باغ ِ گل ِ سرخ
با زبان ِ بلبل
خواند
 درسماع ِ شب ِ سروستان
دست افشاندم
 در پریخانه ی پر نقش ِ هزار آینهاش
 خویشتن را
به هزاران سیما
 دیدم
 با لب ِ آینه
 خندیدم
من به باغ ِ گل ِ سرخ
همره ِ قافله ی رنگ و نگار
 به سفر رفتم
 از خاک به گُل
رقص ِ رنگین ِ شکفتن را
 در چشمه ی نور
 مژده دادم به بهار
من به باغ ِ گل ِ سرخ
 زیر ِ آن ساقه ی تر
 عطر را زمزمه کردم تا صبح
 من به باغ ِ گل ِ سرخ
 در تمام ِ شب ِ سرد
 روشنایی را خواندم با آب
 و سحر را
 به گل و سبزه
 بشارت دادم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009