آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گریه

 سایه ها زیر ِ درختان در غروب ِ سبز می گریند
 شاخه ها چشم انتظار ِ سرگذشت ِ ابر
 و آسمان چون من غبارآلود ِ دلگیری
باد بوی خاک ِ باران خورده می آرد
 سبزه ها در رهگذار ِ شب پریشان اند
 آه ، اکنون بر کدامین دشت می بارد ؟
 باغ ، حسرتناک ِ بارانی ست
 چون دل ِ من در هوای گریه ی سیری ...
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009