آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکست

آسمان زیر ِ بال ِ اوج ِ تو بود
 چون شد ای دل که خاکسار شدی !
 سر به خورشید داشتی و دریغ
 زیر ِ پای ستم غبار شدی !
 ترسم ای دلنشین ِ دیرینه
 سرگذشت ِ تو هم زیاد رود
 آرزومند را غم ِ جان نیست
 آه اگر آرزو به باد رود !
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009