آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاید ...

در بگشایید
 شمع بیارید
 عود بسوزید
 پرده به یک سو زنید از رخ ِ مهتاب ...
 شاید
 این از غبار ِ راه رسیده
 آن سفری همنشین ِ گم شده باشد .
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009