آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دختر ِ خورشید

در نهفت ِ پرده ی شب
 دختر ِ خورشید
 نرم می بافد
 دامن ِ رقاصه ی صبح ِ طلایی را
 وز نهانگاه ِ سیاه ِ خویش
 می سراید مرغ ِ مرگ اندیش :
- " چهره پرداز ِ سحر مرده ست !
چشمه ی خورشید افسرده ست ! "
می دواند در رگ ِ شب
 خون ِ سرد ِ این فریب ِ شوم
 وز نهفت ِ پرده ی شب
 دختر ِ خورشید
 همچنان آهسته می بافد
 دامن ِ رقاصه ی صبح ِ طلایی را
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009