آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دید

 کودک ِ من ، کودک ِ مسکین
از برای ِ تو
 دردهایی کور
 چشم می پاید
 در شکیب ِ انتظار ِ سال های دور ....
وینک اینجا من
 با تلاش ِ طاقت ِ رنج آزمای خویش
 چشم می پایم برای تو
 شادی ِ فردای خندان را
 کودک ِ من ، کودک شیرین
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009