آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادگار خون سرو

دلا دیدی که خورشید ازشب سرد
 چو آتش سر ز خاکستر بر آورد
 زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
 جهان دشت شقایق گشت ازین خون
 نگر تا این شب خونین سحر کرد
 چه خنجر ها که از دل ها گذر کرد
 زهر خون دلی سروی قد افراشت
 ز هر سروی تذروی نغمه برداشت
 صدای خون در آواز تذرو است
 دلا این یادگار خون سرو است

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009