آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جان ای ساقی

چیست آن در لب شیرین تو ؟ ای ساقی
 بستان جانم و آنمن بچشان ای ساقی
 باده پیش آر که در پای تو در خواهم باخت
 حاصل کارگه کون و مکان ای ساقی
 درد هجران عزیزان به جهان چند کشیدم
 همه رفتند ، خدا را تو بمان ای ساقی
تا سرانجام دل خون شده چون خواهد بود
 سرنوشتی ز خط جام بخوان ای ساقی
 دور کجدار و مریز است و دلم می لرزد
چون توان زیست چنین دل نگران ای ساقی
 نه دلی ماند و نه دینی ز پی غارت عشق
 آه ازین فتنه که برخاست ، امان ای ساقی
 رستمی بر سر سهراب یلی می گرید
 نوشداروی امیدی برسان ای ساقی
 چشم مستت چه طلب می کند از سایه ؟ بگو
 به فدای لب شیرین تو جان ای ساقی

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009