آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنگه

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شور
 گرچه از قصه ی ما می ترکد سنگ صبور
 از جهان هیچ ندیدیم و عبث عمر گذشت
 ای دریغا که ز گهواره رسیدیم به گور
 تو عجب تنگه ی عابرکشی ای معبر عشق
که به جز کشته ی عاشق نکند از تو عبور
 در فروبند برین معرکه که کآن طبل تهی
 گوش گیتی همه کر کرد ز غوغای غرور
تیز برخیز ازین مجلس و بگریز چو باد
 تا غباری ننشیند به تو از اهل قبور
 مرگ می بارد ازین دایره ی عجز و عزا
 شو به میخانه که آنجا همه سورست و سرور
 شعله ای برکش و برخیز ز خاکستر خویش
 زان که تا پاک نسوزی نرسی سایه به نور


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009