آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیز تر از جان

یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار
 باهمرهان وفا کن و پیمان نگاه دار
 در راه عشق گر برود جان ما چه باک ای دل تو آن عزیز تر از جان نگاه دار
 محتاج یک کرشمه ام ای مایه ی امید
 این عشق را ز آفتت حرمان نگاه دار
ما با امید صبح وصال تو زنده ایم
 ما را ز هول این شب هجران نگاه دار
 مپسند یوسف من اسیر برادران
 پروای پیر کلبه ی احزان نگاه دار
 بازم خیال زلف تو ره زد خدای را
 چشم مرا ز خواب پریشان نگاه دار
 ای دل اگر چه بی سر و سامان تر از تو نیست
 چون سایه سر رها کن و سامان نگاه دار


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009