آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصار

 ای عاشقان ، ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید
 وز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید
 آمد یکی آتش سوار ، بیرون جهید از این حصار
تا بردمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید
 آن یوسف چون ماه را از چاه غم بیرون کشید
در کلبه ی احزان چرا این ناله ی محزون کنید
از چشم ما ایینه ای در پیش آن مه رو نهید
 آن فتنه ی فتانه را برخویشتن مفتون کنید
 دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند
 از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید
 دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب
 تعبیر این خواب ِ عجب ، ای صبح خیزران ، چون کنید ؟
 نوری برای دوستان ، دودی به چشم ِ دشمنان !
من دل بر آتش می نهم ، این هیمه را افزون کنید
 زین تخت و تاج سرنگون تا کی رود سیلاب ِ خون ؟
 این تخت را ویران کنید ، این تاج را وارون کنید
 چندین که از خم در سبو خون دل ما می رود
 ای شاهدان بزم کین پیمانه ها پرخون کنید


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009