آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازلی

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی
 چراغ خلوت این عاشق کهن باشی
 به سان سبزه پریشان سرگذشت شبم
 نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی
 تو یار خواجه نگشتی به صد هنر ، هیهات
 که بر مراد دل بی قرار من باشی
تو را به ایینه داران چه التفات بود
 چنین که شیفته ی حسن خویشتن باشی
 دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق
 وگرنه از تو نیاید که دلشکن باشی
 وصال آن لب شیرین به خسروان دادند
 تو را نصیب همین بس که کوهکن باشی
 ز چاه غصه رهایی نباشدت ، هر چند
 به حسن یوسف و تدبیر تهمتن باشی
خموش سایه که فریاد بلبل از خامی ست
 چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009