آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صله

 با تو یک شب بنشینم و شرابی بخوریم
 آتش آلود و جگر سوخته آبی بخوریم
 در کنار تو بیفتیم چو گیسوی تو مست
 دست در گردنت آویخته تابی بخوریم
بوسه با وسوسه ی وصل دلارام خوش است
 باده با زمزمه ی چنگ و ربابی بخوریم
 سپر از سایه ی خورشید قدح کن زان پیش
 کز کماندار فلک تیر شهابی بخوریم
 پیش چشم تو بمیرم که مست است ، بیا
 تا به خوشباشی مستان می نابی بخوریم
صله ی سایه همین جرعه ی جام لب توست
 غزلی نغز بخوانیم و شرابی بخوریم

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009