آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیر

 صد ره به رخ تو در گشودم من
 بر تو دل خویش را نمودم من
 جان مایه ی آن امید لرزان را
 چندان که تو کاستی ، فزودم من
 می سوختم و مرا نمی دیدی
 امروز نگاه کن که دودم من
تا من بودم نیامدی ، افسوس !
 وانگه که تو آمدی ، نبودم من


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009