آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یار گم شده

 گر چشم دل بر آن مه ایینه رو کنی
 سیر جهان در اینه ی روی او کنی
 خاک سیه مباش که کس برنگیردت
 ایینه شو که خدمت آن ماهرو کنی
 جان تو جلوه گاه آن گهی شود
 کایینه اش به اشک صفا شست و شو کنی
خواب و خیال من همه با یاد روی توست
 تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی
 درمان درد عشق صبوری بود ولی
با من چرا حکایت سنگ و سبو کنی
 خون می چکد ز ناله ی بلبل درین چمن
 فریاد از تو گل ، که به هر خار خو کنی
دل بسته ام به باد ، به بوی شبی که زلف
 بگشایی و مشام مرا مشکبو کنی
اینجاست یار گم شده گرد جهان مگرد
خود را به جوی سایه اگر جست و جو کنی

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009