آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشک ندامت

ای فرستاده سلامم به سلامت باشی
غمم آن نیست که قادر به غرامت باشی
 گل که دل زنده کند بوی وفایی دارد
 تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشی
خانه ی دل نه چنان ریخته از هم که در او
 سر فرود آری و مایل به اقامت باشی
دگرم وعده ی دیدار وفایی نکند
مگر ای وعده ، به دیدار قیامت باشی
 شبنم آویخت به گلبرگ که ای دامن چک
 سزدت گر همه با اشک ندامت باشی
 می کنم بخت بد خویش شریک گنهت
 تا نه تنها تو سزاوار ملامت باشی
ای که هرگز نکند سایه فراموش تو را
 یاد کردی به سلامم به سلامت باشی


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009