آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرگذشت چمن

 ز سرگذشت چمن دل به درد می اید
 ببند پنجره را باد سرد می اید
 دریغ باغ گل سرخ من که در غم او
 همه زمین و زمان زار و زرد می اید
 نمی رود ز دل من صفای صورت عشق
 و گر بر اینه باران گرد می اید
 به شاهراه طلب نیست بیم گمراهی
که راه با قدم رهنورد می اید
تو مرد باش و میندیش از گرانی درد
همیشه درد به سروقت مرد می اید
دگر به سوز دل عاشقان که خواهد خواند
 دلم ز ناله ی بلبل به درد می اید

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009