آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با سینه سردان

 منشین چنین زار و حزین چون روی زردان
 شعری بخوان ، سازی بزن ، جامی بگردان
 ره دور و فرصت دیر ، اما شوق دیدار
 منزل به منزل می رود با رهنوردان
 من بر همان عهدم که با زلف تو بستم
 پیمان شکستن نیست در ایین مردان
 گر رهرو عشقی تو پاس ره نگه دار
 بالله که بیزارست ره زین هرزه گردان
 صد دوزخ اینجا بفشرد آری عجب نیست
 گر در نگیرد آتشت با سینه سردان
آن کو به دل دردی ندارد آدمی نیست
 بیزارم از بازار این بی هیچ دردان
 آری هنر بی عیب حرمان نیست لیکن
 محروم تر برگشتم از پیش هنردان
 با تلخاکامی صبر کن ای جان شیرین
 دانی که دنیا زهر دارد در شکردان
 گردن رها کن سایه از بند تعلق
تا وارهی از چنبر این چرخ گردان


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009