آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوشمال پنجه ی عشق

 خدای را که چو یاران نیمه را مرو
 تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو
 تو را که چون جگر غنچه جان گل رنگ است
 به جمع جامه سپیدان دل سیاه مرو
 به زیر خرقه ی رنگین چه دام ها دارند
 تو مرغ زیرکی ای جان به خانقاه مرو
مرید پیر دل خویش باش ای درویش
 وز او به بندگی هیچ پادشاه مرو
 مباد کز در میخانه روی برتابی
تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو
چو راست کرد تو را گوشمال پنجه ی عشق
 به زخمه ای که غمت می زند ز راه مرو
 هنر به دست تو زد بوسه ، قدر خود بشناس
به دست بوسی این بندگان جاه مرو
 گناه عقده ی اشکم به گردن غم توست
به خون گوشه نشینان بی گناه مرو
 چراغ روشن شب های روزگار تویی
 مرو ز اینه ی چشم سایه ، آه مرو


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009