آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصل

دلم گر قصه گوید ، اینک آن گوش
 لبم گر بوسه خواهد ، این لب نوش
 اگر شب زنده دارم ، این سر زلف
 چو خوابم در رباید ، اینک آغوش

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009