آوای آزاد »  شاعران » هورمزد یعقوبی نژاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احوال ما

 
  1. احوال ما
  2. عمری ست در طلب کام ...
  3. شب
  4. عقل بر دار می شود
  5. توصیف یک شاعر
  6. می بارم ...
  7. ماه

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009