آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترافیک

به تاکسی گفتم : انقلاب؟
ترمز کرد
سوار شدم
و سلام ، در صدای رادیو سرد شد :
چه هوای داغی !
ارز با قرض برابری نمی کند
و بنزین ، متری هزار
توطئه بر توسعه مقدم است
و دانشمندان ، فرمول خوشحالی زمین را خواب دیده اند
این درحالی است که ما
پشت یک چراغ خیلی قرمز
عرق خستگی به هم می پاشیم...
این بود خلاصه بهترین خبرها
و راننده گفت : انقلاب .  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009