آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ی صدساله

تو با هر صدای ناگهانی ترمز به سوی پنجره می دوی
و عده ای به جان هم افتاده اند:

نگاه نکن
برایت خوب نیست
افسرده شده ای از بس بوکس دیده ای
صدای نوار را زیاد کن
پنبه بکار در گوشهایت
پژمرده شده ای از اینهمه فحاشی مفصل...

آهای بچه ها !
اینها که راستکی نیست
آدم بزرگها با هم شوخی می کنند
شما که می دانید
جنگیدن ، کار گربه سانان کتاب علوم است...
و اما تو
اگر می خواهی که تصاویر پنجره را پخش کنی
به دبستانی ها فکر کن
و بگو : شوخی می کنیم .  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009