آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیر ذهنی

اولین سکه ی تاریخ که ضرب شد
نخستین سرمایه دار به دنیا آمد...
حالا برای تو ، همه چیزِ خیابان به رنگ اسکناس
حالا برای تو ، برگه های جریمه در خیابان تکنولوژی...

دیدی چه خاکی؟
دیدی چه تقدیر ِ قلدری به سرنوشتمان پرید ؟
حالا برای تو ، همه چیزِ خیابان : اتیکت نشان .


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009