آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهی

خداوند لبخند عاشقانه ای می زند
به هر چیزی که راهی باشد برای سیرِ انسان در خودش

با تو هستم ، هومن !

اگر دروازه نیستی ، راهی باش .

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009