آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر

نمی نویسم چه کارتونهایی می بینم ، نمی نویسم
نمی نویسم که نگاهم تو نی نی پنجره یی ست...

من به سبک صریح خیابان شعار می دهم
و مشت های مشابه ام ، راه می افتند .

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009