آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش

برایتان روز خوبی آرزو می کنم
نقشی که می بینید بر زمین ، جنازه ی نادانی ست...
وی به همراه آدم در تاریخ غریبی متولد شد
و پس از تحصیل دوره های زیست
به رنسانس رایانه ای رسید...
درباره ی این جنازه ، کتاب های زیادی نوشته اند
و فیلمهایی سرشار از نادانی
اینجانب
یک دقیقه سکوت هم اعلام نمی کنم
برایتان روز خوبی آرزو می کنم

(دِگـَر آباد ، واحد مرکزی خبر)


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009