آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکالمه

دفترچه را زیر و رو کن!
بِرِس به شماره ی یک آشنا...
الو
حتما می پرسی چه خبر
ما بی خبر از خود ، همه دنبال خبر...
تلویزیون ، کَلمِ بزرگی نشان می دهد :
بینندگانِ عزیز!
دنیا ، شبیه تصویری ست که می بینید
آهای! ریاست دائمی سازمان ملل !
سرپرست امور تسلیحات !
جدایی طلبان غیور !
نژادپرستان ایالات صدساله !
زمین فقط مولکولی درون لایه هاست ،
ول کنید
می بینی؟
هر جمله ی این مکالمه
به جیب مخابراتِ کلم می رود
ولی مهم نیست
همین ارتباط منتشر است که زندگی ست
همین واژه هایی که هم را بغل کرده اند...
دفترچه ی تنهایی ، سلام !
چه خبر؟


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009