آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الو

جدول به راه خودش می رود
و خیابان به راه خیابان...
رهگذارن از کابوس نرسیدن می دوند
رادیو برای خودش حرف می زند
و تمام چراغها ، روی قرمز ...
الو
تو در کدام سکوت به خواب رفته ای؟
صدای دلشوره در مغز من پخش می شود
روی قرمز میخ شده ام
و یکی نیست که بگوید: روزنامه ! روزنامه !
الو
تابلوهای تبلیغاتی شِکلَک در می آورند
نمره ی انضباط را تصویب نمی کنند
و یکی نیست که خراباتی بخواند...
الو
اگر ترسیده اید
لطفا فرار کنید به جلو !
جدول امروزم را که تمام کنم
در خیابان دیگری به شما می رسم.


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009