آوای آزاد »  شاعران » هدا رستمی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه سبد بارون ...

 
 1. سفر ع.ش.ق
 2. من صدای شکوفه ام وقتی که می زایم
 3. ایستگاه
 4. عصیان
 5. ت
 6. ث
 7. آزادی
 8. کوچ ماه از آسمان من
 9. ح
 10. روز مرگی
 11. د
 12. آش دندان

 

   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : adineeh@yahoo.com    
http://hoda2004.persianblog.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009