آوای آزاد »  شاعران » هیوا مسیح »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من پسر تمام مادران زمینم

 
 1. ما همه
 2. می خواهم کمی دورتر از شما سوت بزنم
 3.  کسی نیست ،‌با خودم حرف می زنم
 4. کودکی خوابهای ندیده رابرایم تعریف می کند
 5. سرود آب
 6. نه تویی ، نه منی
 7.  او ، آن مسافر
 8.  ابتدای  هر ناگهان
 9. تو ، سایه ، منی
 10.  جاده  مرا دور می کند
 11. من پسر تمام مادران زمینم
 12. جایی
 13. روشنایی راه
 14. خواب هایم  را تو خواهی دید
 15. از این پنجره به بعد  من از دنیا می ترسم
 16. مرا به خانه  صدا کن
 17. مرگ درماه
 18. صدایی میان  دندانهای ماست
 19. نیمه ی مرطوب ماه
 20. دارم به شهر شما دست می کشم
 21. جهان  را همین جا نگه دار

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009