آوای آزاد »  شاعران » حسام حسامیان »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستی

دوستی خاطره سازه
دَرِش بر همه بازه
درمون ِ بی کسی هاسُ
واسه تنهایی یه سازه

سازی که صداشُ با عشق
به دل ِ عاشق میبازه

من و تو راهی ِ غربت شده ایم
دِلِمون دِلزَده شد از زندگی
بین ِ ما حِسّ ِ سکوت جوونه زد
نرسیدیم به گُل ِ یابندگی

اما دوس شَُدن همیشه
چشمهء آب گواراس
حتّا نوشیدن ِ این آب
بهترین نعمت ِ دنیاس

دوستی خاطره سازه
دَرِش بر همه بازه
درمون ِ بی کسی هاسُ
واسه تنهایی یه سازه

سازی که صداشُ با عشق
به دل ِ عاشق میبازه
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009