آوای آزاد »  شاعران » حسام حسامیان »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطش

من همونم که قدیما باش بودی
تو همه ترانه ها هَمپاش بودی

من همونم که دِلِش مثل ِ دِل ِ تو خاکیه
اونی که طالِبِ عشق و شب و دلدادگیه

من همون تشنه لَبَم که عَطَشِش شَدید شُده
آخه عاشق شده و تَلخی ها ناپَدید شده

توی دنیای قشنگِ دل ِ تو جا دارم
هَرجا هست شمعی توی مَحفِل تو جا دارم

تو جدال تَن به تن به فکرتم
توی تنهایی ِ تن به فکرتم

اگه هم خنده بیاد رو لبِ من
با تَبَسّم، بی درنگ به فکرتم

من همون تشنه لَبَم که عَطَشِش شَدید شُده
آخه عاشق شده و تَلخی ها ناپَدید شده
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009