آوای آزاد »  شاعران » حسام اولاد دمشقیه »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آواز عشق

 
  1. تنها مانده ام
  2. عشق ماندگار
  3. باران
  4. ماجرای عاشقی
  5. طنز دانشگاه آزاد
  6. فراق بی پایان
  7. خاطرات
  8. شهر عشق
  9. یار بی دل
  10. تا میستان

 

   
   
   

hod_azad_tabriz@yahoo.com
http://hod-azad-tabriz.blogfa.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009