آوای آزاد »  شاعران » حسام اولاد دمشقیه »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاطرات

به یاد نرگس شادت چه ها از غم سرودم
و زان برق نگاهت به جز شادی ربودم
دل و جانم از این فتنه در آشوب است
چرا یارم به حالم پایکوب است ؟
مرا از غم نترسانید که غم گشته وجودم
و زین سوداگری بازم چه سودم ؟
من از آن خاطرات کهنه دل تنگم
مهر پری رویان نگیرد باز دل تنگم
به یاد خاطرات کودکی با شاپرکها
و آن گلها، نیستانها، پنیرکها
و آن شبنم که بر نرگس نشسته است
از آن باران تو گویی لاله رسته است
به یاد شب نشینی های شادان
و آن لؤلؤ بر آن لبهای خندان
به یاد عاشقی ها در زمستان
و آن اشعار شیدایی به تهران
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009