آوای آزاد »  شاعران » حسن میرزایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنجیشکک تنهای من

گنجیشکک تنهای من
بخون بخون برای من
نرو نرو تنها میشم
بمون بمون برای من

مرحمی شو برای این
زخمهای خشکیده تنم
مرحمی شو برای این
زخمهای خشکیده تنم

اگه یه روز نیای پیشم
به باغچه هام سر نزنی
زرد می شن؛خشک می شن
پژمرده و بی رنگ می شن

گنجیشککم عزیز من
دنیای این شبام توی
قشنگی رویایمی
تو بهترین ترانمی

گنجیشکک تنهای من
بخون بخون برای من
نرو نرو تنها میشم
بمون بمون برای من

مرحمی شو برای این
زخمهای خشکیده تنم
مرحمی شو برای این
زخمهای خشکیده تنم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009