آوای آزاد »  شاعران » حمید حیدری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موج  ناموزون

 
  1. موج ناموزون
  2. سایه
  3. بی رنگی
  4. مستان زمینی
  5. وصال او
  6. گل ، گل چید
  7. من به دریا رفتم
  8. کودکی
  9. آب و آتش
  10. شعر من

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009