آوای آزاد »  شاعران » حامد داراب »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیه های پس از رحلت

  1. سخت است دل كندن در ظلمت از خورشيد
  2. جنون گم شده ي برگ بيدها
  3. با واژه ها بگذار هر چه شد نبودنم
  4. تا من بخواهم با خودم بي تو كنار آيم
  5. صدا پشت صدا مرد
  6. گاهي مي انديشم كه گويا سايه ات اينجاست
  7. قانع شوم نباشي چه حس درد ناكي
  8. سفید
  9. خاکستری
  10. سیاه
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر :   http://hameddarab.blogspot.com      

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009