آوای آزاد »  شاعران » حدیث اصغری زاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبی آبی

 
  1. سکوت
  2. جیرجیرک
  3. شعله
  4. حدیث
  5. گناه
  6. آبی آبی
  7. حضوری سبز
  8. افسانه
  9. اما نبار پاییزم
  10. کویر

 

 

   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر :hadis.1984@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009