آوای آزاد »  شاعران » گیتا صرافی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشک های تنهایی عشق

 
 1. جستجوی بی پایان
 2. یکی شدن
 3.  سفید
 4. تغییر واژه ها
 5. رنج
 6. مرگ
 7. وصیت نامه
 8. غریبه
 9. اشتباه
 10. تولد
 11. وداع
 12. تمنا
 13. بازی کلمات
 
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : gsarrafi@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009