آوای آزاد »  شاعران » قیصر امین پور »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تنفس صبح

تازه ها

 1. نان ماشینی
 2. اتفاق
 3. شعری  برای جنگ
 4. گلوی شوق
 5. تقصیر عشق بود
 6.  غزل تقویم ها
 7.  جغرافیای ویرانی
 8.  مساحت رنج
 9. فصل وصل

    

 1. خواب کودکی
 2. غزل در پرده ی دیر سال
 3. بند باز
 4. حرف آخر
 5. خاطره
 6. یادداشت های گم شده
 7. بی رنگی
 8. لحظه های کاغذی
 9. الفبای درد
 10. فال نیک
 11. به آیین دل
 12. غزل محال
 13. تنها تو می مانی
 14. غزل پنجره
 15. غزل دلتنگی
 16. حتی اگر نباشی

 

از آینه های ناگهان- دفتر اول

 
 1. روز ناگزیر
 2. درد واره ها 1
 3. روز مبادا
 4. جرأت دیوانگی
 5. رفتار من عادی است
 6. نامی از هزار نام
 7.  نه گندم و نه سیب
 8.  حسرت همیشگی
 9. همزاد عاشقان جهان
 10. عصر جدید
 11. هر چه هستی باش
 12.  قاف
 13. سطرهای سفید
 14.  هنوز
 15. پیشواز
 16. میهمان سرزده
 17. اعتراف
 18. اشتقاق
 19. سرود صبح
 20. آواز عاشقانه
 21.  کودکی ها 
 22. حرفی از نام تو
 23.  خسته ام از این کویر
 24. اگر عشق نبود
 25.  نامه ای برای تو
 26.  چرا چنین ؟
 27.  اگر دل دلیل است

  

 

از آینه های ناگهان- دفتر دوم

 
 1. خورشید روستا
 2. باد بی قراری
 3. تعبیر خواب
 4. فردا
 5. رفتن ، رسیدن است
 6.  فصل تقسیم
 7. بی قراری
 8. سبز
 9. نیایش

   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009